zamówienie na:

Przewóz uczniów z terenu Gminy Kamienica Polska do i ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej oraz na i z zajęć pozaszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.5.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferty