zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Gminie Kamienica Polska oraz w PSZOK

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.7.2020
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  10:00