zamówienie na:

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.10.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:30
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę