Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.9.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.10.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:30

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Gminie Kamienica Polska oraz w PSZOK

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.7.2020
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)