Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.10.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:30
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.9.2020
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przewóz uczniów z terenu Gminy Kamienica Polska do i ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej oraz na i z zajęć pozaszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.5.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferty 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 555 270,52 zł

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.3.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2020  12:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Gminie Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 marca 2020  12:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)