Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Gminie Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.1.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1846). 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)