Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica Polska oraz budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Wójt G. K.P.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.9.2014
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP 

zamówienie na:

przebudowa boiska sportowego w Osinach

zamawiający: Wójt G. K.P.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GK.271.3.7.2014
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Słonecznej - Konopnickiej - drogi krajowej nr 1 w miejscowości Romanów

zamawiający: Wójt Gminy Kamienica Polska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 42126 - 2014
wartość: powyżej 14 tyś. euro
termin składania ofert: 17 lutego 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)