Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.4.2015
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 

zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kamienicy Polskiej

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GR.6840.2.3.2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.) 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)