Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.6.2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)