Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Rozbudowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.5.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)