Uchwała nr 65/XII/2019Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 27 listopada 2019w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 8, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (Monitor Polski z 2019 roku, poz. 738)

Uchwała nr 65/XII/2019
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 8, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (Monitor Polski z 2019 roku, poz. 738)


Treść uchwały (112kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
8226 z dnia 2019-12-04

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (9 grudnia 2019, 12:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339