Uchwała nr 98/XV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 29 maja 2020w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Polska stanowiącej własność osoby fizycznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.), §1, § 2 pkt 6 Rozdział II Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Kamienica Polska oraz ich wydzierżawiania, użyczania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 roku, Nr 116, poz. 2350)

Uchwała nr 98/XV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 maja 2020


w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Polska stanowiącej własność osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.), §1, § 2 pkt 6 Rozdział II Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Kamienica Polska oraz ich wydzierżawiania, użyczania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 roku, Nr 116, poz. 2350)


Treść uchwały (117kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (9 czerwca 2020, 13:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168