Uchwała nr 106/XVI/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 638) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich

Uchwała nr 106/XVI/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 638) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich


Treść uchwały (236kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
5222 z dnia 2020-07-02

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (8 lipca 2020, 12:35:51)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (8 lipca 2020, 12:42:53)
Zmieniono: Korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186