Uchwała nr 107/XVI/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.)

Uchwała nr 107/XVI/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.)


Treść uchwały (270kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
5223 z dnia 2020-07-02

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (8 lipca 2020, 12:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213