Uchwała nr 108/XVI/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RomanówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami

Uchwała nr 108/XVI/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami


Treść uchwały (781kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
5224 z dnia 2020-07-02

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (8 lipca 2020, 12:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234