Uchwała nr 110/XVII/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 4 września 2020w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439)

Uchwała nr 110/XVII/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 4 września 2020


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439)


Treść uchwały (432kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
6631 z dnia 2020-09-14

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (21 września 2020, 10:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62