Uchwała nr 111/XVII/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 4 września 2020w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica PolskaNa podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie

Uchwała nr 111/XVII/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 4 września 2020


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie


Treść uchwały (187kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
6632 z dnia 2020-09-14

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (21 września 2020, 10:21:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65