Uchwała nr 140/XIX/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy OsińskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.)

Uchwała nr 140/XIX/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy Osińskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.)


Treść uchwały (1296kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tomasz Nowowiejski
Opublikował: Marcin Salamoński (13 stycznia 2021, 10:28:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53