Uchwała nr 132/XIX/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Uchwała nr 132/XIX/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)


Treść uchwały (1068kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Salamoński (14 stycznia 2021, 09:52:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34