Uchwała nr 136/XIX/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439)

Uchwała nr 136/XIX/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439)


Treść uchwały (267kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 351 z dnia 2021-01-12

metryczka


Opublikował: Marcin Salamoński (14 stycznia 2021, 10:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56