Uchwała nr 137/XIX/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876)

Uchwała nr 137/XIX/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876)


Treść uchwały (297kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
352 z dnia 2021-01-12

metryczka


Opublikował: Marcin Salamoński (14 stycznia 2021, 10:14:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49