Uchwała nr 141/XIX/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii KonopnickiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 245/XLV/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej

Uchwała nr 141/XIX/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 245/XLV/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej


Treść uchwały (2376kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 417 z dnia 2021-01-13

metryczka


Opublikował: Marcin Salamoński (14 stycznia 2021, 10:17:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83