Uchwała nr 143/XX/2021Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 12 lutego 2021w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.)

Uchwała nr 143/XX/2021
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 12 lutego 2021


w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.)


Treść uchwały (269kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
1141 z dnia 2021-02-16

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (18 lutego 2021, 08:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65