Uchwała nr 145/XX/2021Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 12 lutego 2021w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu ZawadaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 212/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada

Uchwała nr 145/XX/2021
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 12 lutego 2021


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 212/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada


Treść uchwały (51762kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tomasz Nowowiejski
Opublikował: Marcin Salamoński (18 lutego 2021, 10:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121