Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska"


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od dnia 14 maja 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”.
Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” jest dostępny na stronie internetowej www.bip.kamienicapolska.pl
Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska do dnia 28 maja 2020 roku
Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.
Zarządzenie nr 23_2020 Wójta Gminy Kamienica Polska (387kB) pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy (346kB) pdf
Projekt Uchwały (199kB) pdf
Projekt Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi (277kB) pdf
Formularz konsultacji (20kB) pdf
Wyniki konsultacji społecznych (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (12 maja 2020)
Opublikował: Anna Wawrzyńczak (14 maja 2020, 11:00:31)

Ostatnia zmiana: Anna Wawrzyńczak (16 czerwca 2020, 11:00:10)
Zmieniono: dodano wyniki konsultacji społecznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309