Konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska"


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4156), Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od dnia 14 maja 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”.
Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska” jest dostępny na stronie internetowej www.bip.kamienicapolska.pl
Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska do dnia 28 maja 2020 roku
Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.
Zarządzenie nr 23_2020 Wójta Gminy Kamienica Polska (387kB) pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy (346kB) pdf
Projekt Uchwały (199kB) pdf
Projekt Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi (277kB) pdf
Formularz konsultacji (20kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (12 maja 2020)
Opublikował: Anna Wawrzyńczak (14 maja 2020, 11:00:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50